”WARSZAWAUPPRORET” / ”POWSTANIE WARSZAWSKIE”
„Polska Animationsskolan – nästa generation”
”Little Crushes” / ”Małe Stłuczki”
”The Word”/”Löftet”/”Obietnica” av Anna Kazejak