”FIELD OF DOGS / PSIE POLE” av Lech Majewski
kl.13.00
”PAPUSZA” av Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
”THE GIRL FROM THE WARDROBE / DZIEWCZYNA Z SZAFY” av Bodo Kox
kl.18.30
”IN THE NAME OF / W IMIĘ…” av Małgorzata Szumowska
kl. 15.30